PL EN


2013 | nr 4 | 35-46
Article title

Ekonometryczna analiza czynników aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn

Title variants
Econometric factor analysis of the women and men economic activities
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu była próba identyfikacji czynników wpływających na zakwalifikowanie do grupy pracujących osób aktywnych zawodowo. W badaniu wykorzystano ekonometryczne modele logitowe, odrębnie dla kobiet i mężczyzn, co pozwoliło na przeprowadzenie analizy porównawczej. Wykazano, że czynnikami wpływającymi na zakwalifikowanie do grupy pracujących jest m.in. wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny.
EN
The aging population poses to labor market policy challenges that, i.a. apply to support active aging people and entering the labour market for young people. According to the statistics in these two age groups is relatively a lot of unemployed people who are economically active but not working. The article presents the logit econometric models describing the likely of qualifying a group of persons classified as employed, according to the methodology of the Labour Force Survey, for the economically active category. Estimated separately for men and women models show the factors which have a significant impact on the classification them for the working group. The analysis identified differences in the direction and strength of the impact of specific factors on the likelihood of aperson's credit to the category of working. (original abstract)
Year
Issue
Pages
35-46
Physical description
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
References
  • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IVkwartał 2010 (2011), GUS, Warszawa
  • Gruszczyński M. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
  • Kośko M., Osińska M., Stempińska J. (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK, Toruń
  • Kufel T. (2011), Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, PWN, Warszawa
  • Maddala G. S. (2008), Ekonometria, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171227079
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.