PL EN


2013 | nr 1 | 40-56
Article title

Zróżnicowanie przestrzenne średnich cen żywności i napojów bezalkoholowych

Title variants
Spatial differentiation of average prices of food and non-alcoholic beverages
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono zmiany cen żywności i napojów alkoholowych w województwach w 2010 roku. Podjęto również próbę grupowania województw na podstawie cen zestawu badanych produktów oraz porównano efektywność dwóch metod analizy skupień.
EN
The article presents the results of voivodships segmentation, carried out on the basis of data concerning the foodstuff and nonalcoholic beverages price level. In the first phase of analysis a set of diagnostic variables was selected. The basis of selection was analysis of variability and cross-correlation. Then the segmentation with the use of the Ward and k-means methods was conducted. The obtained results were similar for both of these methods. In obtained segments of voivodships a comparative analysis of foodstuff and nonalcoholic beverages price level was conducted. (original abstract)
Year
Issue
Pages
40-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Baranek K. (1981), Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii nume¬rycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, Kraków
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Litz H. P. (2000), Multivariate statistische Methoden und ihre Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Rembeza J. (2010), Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Politechniki Koszaliń¬skiej
 • Rusielik R. (2010), Zmiany efektywności działalności rolniczej w województwach Polski po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Kiryjow J. (red.), Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, SGGW
 • Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Walesiak M. (1988), Sposoby wyznaczania optymalnej liczby klas w zagadnieniu klasyfikacji hierarchicznej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 449
 • Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2010 r. (2011), GUS
 • Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Łapiński K., Peterlik M. (2006), Struktura i rola handlu w pol¬skiej gospodarce, IBNGR, Warszawa
 • Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171227975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.