PL EN


2013 | nr 6 | 57-70
Article title

Działalność specjalnych stref ekonomicznych

Authors
Title variants
The activities of special economic zones
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule omówiono działalność specjalnych stref ekonomicznych (SSE), w tym uwarunkowania prawne regulujące działalność SEE oraz efekty ich funkcjonowania. Przedstawione dane pokazały, że SSE stały się w Polsce instrumentem sprzyjającym rozwojowi nowych inwestycji produkcyjnych, przyczyniają się do tworzenia nowej infrastruktury gospodarczej, nowych miejsc pracy, do wzrostu produkcji, a w efekcie do wzrostu PKB.
EN
This paper presents the characteristics of Special Economic Zones (SEZ). Law acts were given which govern their operation. Effects of their operation for communities and the economy of the country were described, too. The presented data show the value of such variables as aid targeted to each SEZ, their area, the number of permits to start a business, the amount of capital expenditure and the number of created work places. (original abstract)
Year
Issue
Pages
57-70
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Bazydło A., Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Kryńska E. (2000), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
 • Brdulak J. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 • Budzowski K., Światowiec J. (1997), Przesłanki tworzenia i warunków funkcjonowania stref uprzywilejowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501
 • Dach Z. (red.) (2002), Gospodarka Polski na przełomie wieków, Wydawnictwo PTE, Kraków
 • Durski A. (1998), Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 10
 • Gniewkowski K. (2012), Podatki kontra inwestycje - zwarcie w rządzie, "Rzeczpospolita" z 20.03.2012 r.
 • Gniewkowski K. (2013), Idea stref jest hitem gospodarczym minionego 25-lecia, "Rzeczpospolita" z 23.02.2013 r.
 • Jarczewski W. (2006), Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik przyciągający inwestorów, [w:] Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Jurczyk Z. (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowa-nejprzez Komisję Europejską, "Prawo Unii Europejskiej", nr 9
 • Molik P. (2011), Ulga przyciąga do stref, "Dziennik Gazeta Prawna" z 23-25.09.2011 r.
 • Ofiarska M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Owczarski M. (1997), Specjalne strefy ekonomiczne - zagadnienia praktyczne, Inwestia Sp. z o.o., Katowice
 • Perenc J. (2008), przedmowa [w]: Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce, raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp
 • Pilarska C. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Specjalne strefy ekonomiczne zwiększają zatrudnienie na potęgę (2006), "Rzeczpospolita" z 11.11.2006 r.
 • Sztando A. (2008), Koszty uzyskania regionalnej pomocy publicznej w SSE. Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 3 (1203), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Woźniak A. (2012), Firmy więcej inwestują w strefach ekonomicznych, "Rzeczpospolita" z 3.04.2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171232763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.