PL EN


2013 | nr 6 | 83-98
Article title

Pozycja Polski w rankingach międzynarodowej konkurencji

Authors
Title variants
Polish position in the rankings of international competition
Languages of publication
PL
Abstracts
We współczesnym zglobalizowanym świecie coraz większe znaczenie przypisywane jest przewadze konkurencyjnej, która pozwala na wzrost względnej pozycji danego kraju w gospodarce światowej. Rośnie zatem zapotrzebowanie na międzynarodowe badania porównawcze. Celem artykułu jest charakterystyka najpopularniejszych wskaźników i rankingów globalnej konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski w analizowanych zestawieniach. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to characterize the most popular indicators and rankings of international competitiveness, with particular emphasis on the Polish position in the analyzed charts. The paper presents definitions of international competitiveness of both foreign organizations and institutions. The following indicators and rankings are discusses in the article: the Global Competitiveness Report published by the World Economic Forum, the World Bank's "Doing Business", World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom as well as Prosperity Report of the Legatum Institute. The wide scope of the analyses allows i. a. a comparison of Poland's indicators with most countries of the world. (original abstract)
Year
Issue
Pages
83-98
Physical description
Contributors
author
  • MSZ
References
  • Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa
  • Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2002), The Regulation of Entry, "Quarterly Journal of Economics", Vol. CXVII
  • Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises (2012), The World Bank and The International Finance Corporation, Washington
  • Latoszek E. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, [w:] Bieńkowski W., Czajkowki Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Misala J., Radło M. J., Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, "Prace i Materiały", Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH
  • Pangsy-Kania S. (2004), Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów, [w:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • Private Sector Development Strategy - Directions for the World Bank Group (2002), World Bank, http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/699.pdf
  • Radło M. I. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Bieńkowski W., Czajkowki Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J., Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, "Prace i Materiały", Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, SGH
  • The 2011 Legatum Prosperity Index. An inquiry into global wealth and wellbeing (2011), Legatum Institute, London
  • The Global Competitiveness Report 2012-2013 (2012), World Economic Forum, Geneva
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171232803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.