PL EN


2012 | nr 4 | 1-16
Article title

Wielowymiarowa analiza zgodności wyników badania ankietowego

Title variants
Multidimensional analysis of the survey result compatibility
Languages of publication
PL
Abstracts
W badaniach ankietowych bardzo często wykorzystuje się analizy brzegowe za pomocą dwuwymiarowych tablic kontyngencji, umożliwiające wykrycie zależności pomiędzy parami cech. Analiza zgodności rozwiązuje jedno z trudniejszych zadań, a mianowicie pozwala na trafne rozpoznanie struktur odpowiedzi, wyrażonych częstościami współwystępowania poszczególnych kategorii cech, mierzonych na skali nominalnej. Celem artykułu jest prezentacja i zastosowanie metody analizy zgodności z wykorzystaniem macierzy Burta do badania ankietowego. Zaprezentowana metoda została zilustrowana przykładem badania studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod względem odczuć zmian w funkcjonowaniu nowo powstałej uczelni. (fragment tekstu)
EN
The article presents a multidimensional analysis of compliance, using Burt matrix, which allows to detect relationships between categories of the dependent and independent characteristics. The surveys use often boundary analysis using two-dimensional contingency tables to detect relationships between pairs off characteristics. The analysis of compatibility addresses one of the most difficult tasks - allows to diagnose the accurate structure of responses, expressed by occurrence frequency of characteristics categories measured on a nominal scale. The presented method is illustrated on the survey example of students at the Zachodniopomorski University of Technology in Szczecin on the perception of changes in the functioning of the university (the merged Technical University and the Agricultural Academy in Szczecin). Source of data in the study was a survey, published on the websites of each university departments. It included questions about both the characteristics of a person, as well as its assessment of the institution, in areas such as: teaching, support for the Dean's Office and central university administration, universities rank, software offer, the chances of finding work for graduates, and the atmosphere at the university. The value of this paper is to demonstrate the usefulness of the analysis of compliance in a complex survey. (original abstract)
Year
Issue
Pages
1-16
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Gordon A. D. (1999), Classification, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton
 • Greenacre M. (1993), Correspondence analysis in practice, Academic Press, London
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ostasiewicz W. (red.) (1998), Statystyczne metody analizy danych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo
 • SGH w Warszawie, Warszawa Pastusiak M. (2010), Analiza statystyczna połączenia Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie, Praca inżynierska, ZUT Szczecin
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków
 • Ward J. H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", No. 58
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171232827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.