PL EN


2012 | nr 4 | 49-64
Article title

Potencjał produkcyjny rolnictwa i efektywność wykorzystania czynników produkcji

Title variants
The production potential of agriculture and the efficient use of production factors
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest identyfikacja zróżnicowania przestrzennego potencjału produkcyjnego i osiągniętych efektów produkcyjnych rolnictwa w województwach. Służy temu określenie relacji przyczynowo-skutkowych między potencjałem produkcyjnym a uzyskanymi rezultatami danego regionu. Zróżnicowanie regionalne przedstawiono za pomocą miernika syntetycznego, którego wartości dla poszczególnych województw wyznaczono klasyczną metodą TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). (fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to identify spatial differences in production potential and the achieved results of individual agricultural production in voivodships. The diversity is shown by the synthetic indicator, whose values were determined for individual voivodships with classical TOPSIS method (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). The index construction is based on data from the CSO Poland. In order to determine the cause-effect relationships between production potential and efficiency of utilization of production factors the investigation consisting of three stages was conducted. The first stage of the study determined the size of the synthetic indicator describing the productive potential of agriculture for each voivodship, in the second - the size of the measurer describing the efficiency of production factors was set, while the last stage of the study was to determine the condition of agriculture due to the production potential and results of production. (original abstract)
Year
Issue
Pages
49-64
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Chaplin H. (2000), Agricultural diversification: a review of methodological approaches and empirical evidence, "Idara Working Paper", No. 2/2, Wye, November
 • Kukuła S., Krasowicz S. (2006), Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG - PIB, IUNG, Puławy (www.iung.pulawy.pl)
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH
 • Poczta W., Kołodziejczak M. (2004), Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2009), GUS
 • Słodowa-Hełpa M. (1998), Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomczak F. (2005), Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wysocki F., Lira J. (2003), Statystyka opisowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171232893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.