PL EN


2012 | nr 3 | 54-64
Article title

Zróżnicowanie ekorozwoju w woj. małopolskim

Authors
Title variants
Differentiation of Eco-development in Małopolskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przeprowadzono weryfikację koncepcji ekorozwoju powiatów woj. małopolskiego. W tym celu zaproponowano wskaźnik jakości rozwoju regionalnego. Obliczone wartości tego wskaźnika dla powiatów były podstawą do weryfikacji hipotezy o równowadze pomiędzy systemem gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Wartości wskaźnika rozwoju wykorzystano również do oceny dynamiki zmian rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The paper presents concept verification of the eco-development in powiats in the Małopolskie Voivodship. For this purpose the Regional Development Index was proposed which is based on an aggregation of the Principal Component Analysis results (using the correlation matrix of standardized variables). The values of the development indicator were calculated separately for the area of the socio-economic and the ecological development. The results have been used as the basis for verifying the hypothesis on the balance between social, economic and ecological systems. Development index values were also used to assess the dynamics of development and its prediction in the powiats of the Małopolskie Voivodship. (original abstract)
Year
Issue
Pages
54-64
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
  • Malina A. (1993), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  • Strahl D., Sobczak E. (1998), Klasyfikacja regionów Polski według kryteriów polityki regionalnej Unii Europejskiej, "Klasyfikacja i Analiza Danych. Teoria i zastosowania. Taksonomia" nr 5, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Łódź-Wrocław
  • Szymla Z. (1994), Determinanty rozwoju regionalnego, AE w Krakowie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
  • Woźniak M. G. (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171233119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.