PL EN


2012 | nr 3 | 69-78
Article title

Algorytmy, heurystyka, analogie

Title variants
Algorithms, Heuristics, Analogies
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy trzema rodzajami wiedzy proceduralnej: algorytmami, heurystyką i analogiami dla ukazania ich głównych cech i wzajemnych powiązań. Stanowi to dowód na różnorodną naturę wiedzy, która obrazuje rzeczywistość w jej ogromnym bogactwie i różnorodności. (fragment tekstu)
EN
The article focuses on three types of procedural knowledge: algorithms, heuristics and analogies. It presents the basic characteristics and interrelationships. It has been emphasized that restricting only to the factual knowledge contained in the data (information) describing the condition of the surrounding reality - what is happening in many cases - is a far-reaching impoverishment of surrounding reality which we want to study and will contribute to its improvement. (original abstract)
Year
Issue
Pages
69-78
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
  • Balicki A. (2004), Metody imputacji brakujących danych w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
  • Gorelov I. N. (1987), Razogovor s komputerom - Psichołogiczeskij aspekt problemy, Wydawnictwo "Nauka", Moskwa
  • Góralski A. (1980), Twórcze rozwiązywanie zadań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
  • Harel D. (1992), Rzecz o istocie informatyki - Algorytmika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
  • Maryniarczyk A. (2001), Tomizm - Dlaczego?, KUL, Lublin
  • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2008), Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Puszkin B. (1970), Heurystyka, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa
  • Surma J. (2010), Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
  • Węgrzyn S. (1982), Postawy informatyki, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171233159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.