PL EN


2012 | nr 11 | 51-59
Article title

Makroekonomiczne skutki wzrostu udziału sektora finansowego w gospodarce wybranych krajów świata

Authors
Title variants
Macroeconomic effects of increase in the share of the financial sector in the economy of some countries in the world
Languages of publication
PL
Abstracts
Statystyka może być bardzo pomocna w analizie trendów i wyszukiwaniu nowych zjawisk ekonomicznych dotyczących stanu aktualnego i przyszłości. Udział finansów w gospodarce krajów świata, zwłaszcza rozwiniętych, stale wzrasta, mimo kryzysu w latach 2007-2010. Na kanwie tego zjawiska autor zajął się wyszukaniem trendów makroekonomicznych związanych ze wzrostem znaczenia finansów. Analiza dotyczy krajów świata najbardziej rozwiniętych oraz o największym potencjale wzrostu dochodu narodowego (tzw. BRIC: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), ale także Polski i kilku krajów o podobnej strukturze ekonomicznej do gospodarki polskiej. (fragment tekstu)
EN
The article is an growth illustration of the financial sector in the Polish economy and selected developed countries. Using a set of statistical indicators the Author identified less known consequences of this growth. One of them is a significant reduction in the rate of the national income growth in developed countries, while another one is the extension of the national income creation over a one-year cash flow of goods, as finances to a large extent determined growth in the next years. The third consequence of the finance share increase in the economy is the duality of consumption. In developed countries, financial investors with its above-standard and luxury consumption outweigh the standard. (original abstract)
Year
Issue
Pages
51-59
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171235549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.