PL EN


2012 | nr 12 | 36-52
Article title

Ocena stopnia realizacji celu głównego strategii rozwoju kraju według województw

Title variants
The evaluation of the implementation of the main development strategy of the country by voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono ocenę stopnia realizacji celu głównego strategii rozwoju kraju w województwach w 2010 roku, którym jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców. Badanie przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS.
EN
The article presents the application of compatibility analysis to assess the extent to which the main objective of the National Development Strategy (SRK) was realized (Raising the level and life quality of the Polish population in the provinces in 2010). The analysis uses a complex matrix of compliance tags created by comparing the indicator values of Polish provinces with their assumed value (standard) in SRK'2010. The proposed method also identified regions in which the goal was achieved, and those in which the objective has not been achieved. With the method the visualization of results was made in two-dimensional space. The study was based on data from the Central Statistical Office (GUS). (original abstract)
Year
Issue
Pages
36-52
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2009), Badanie rynku ubezpieczeń III filara z zastosowaniem analizy korespondencji, [w:] K. Jajuga (red.), M. Walesiak (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, Wydawnictwo UE we Wrocławiu
 • Bąk I., Wawrzyniak K. (2009), Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach związanych z motywacjami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów, [w:] K. Jajuga (red.), M. Walesiak (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, Wydawnictwo UE we Wrocławiu
 • Hozer J. (1989), Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (2004), Praca zbiorowa pod red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo AE w Krakowie
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad (http://bip.mrr.gov.pl)
 • Wawrzyniak K. (2005), Kwantylowa diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 7
 • Wawrzyniak K. (2007), Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych - podstawowe pojęcia, [w:] J. Hozer (red.), Metody ilościowe w ekonomii, "Zeszyty Naukowe US", nr 450, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wawrzyniak K. (2011 a), Analiza korespondencji jako narzędzie diagnostyczne w makroskali, [w:] J. Dziechciarz (red.), Ekonometria. Zastosowanie metod ilościowych, nr 30, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 163, Wydawnictwo UE we Wrocławiu
 • Wawrzyniak K. (2011b), Diagnoza sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek giełdowych z wykorzystaniem klasycznej analizy korespondencji, [w:] K. Brzozowska (red.), Oeconomica, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", nr 285 (62), Wydawnictwo ZUT w Szczecinie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171235801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.