PL EN


2013 | nr 10 | 31-39
Article title

Zdolność jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji funduszy europejskich

Title variants
The ability of local governments to absorb EU funds
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęto próbę analizy sytuacji finansowej JST pod kątem możliwości zapewnienia przez nie niezbędnych środków finansowych na dofinansowanie projektów europejskich po roku 2014. Przyjęcie tak sformułowanego celu wymagało dokonania analizy dochodów i wydatków samorządów oraz wielkości i proponowanych kierunków wykorzystania unijnych funduszy po roku 2014. (fragment tekstu)
EN
Beginning in 2014, the new programming period for cohesion policy helps us to reflect on the evaluation of the ability of local governments to reach for the non-reimbursable funds of the European Union. A major problem is their low income self-reliance. In the period 2007-2011 increased current expenditures of local government as well as their debt. This reąuires careful deciding on new investments. This article aims to analyze the fmancial situation of local govern-ments in 2007-2011 and determination which necessary fmancial arrange-ments should comply local governments in determining budgets for 2014-2020. (original abstract)
Year
Issue
Pages
31-39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku; Urząd Statystyczny w Białymstoku
References
 • Bober J., Hauser J. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania.
 • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Fundacja GAP, Kraków Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2011 (2012), GUS
 • Kańduła S. (2003), Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Kosek-Wojnar M. (2004), Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu finansowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 2
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa
 • Misterek W. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, DIFIN, Warszawa
 • Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 (z lat 2010, 2011, 2012), Ministerstwo Finansów
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia (2013), Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, http://ec.europa.eu/inforegio (data dostępu 08.02.2013)
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R. (2013), Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w . . roku (z lat 2009-2012), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171244343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.