PL EN


2014 | 1 | 38-50
Article title

Wpływ stresu na jakość życia ludności w Polsce

Authors
Title variants
The effect of stress on the life quality of the population in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ocena wpływu stresu na jakość życia Polaków w odniesieniu do stopnia zaspokojenia potrzeb w sferach wyodrębnionych przez autorów Diagnozy Społecznej (Raport..., z lat 2009 i 2011). Do analizy wykorzystano dane wtórne, także pochodzące z tego badania. Zastosowano wielomianowy model probitowy dla zmiennej uporządkowanej wraz z prezentacją estymacji, dopasowania modelu, zdolności predykcyjnych oraz efektów krańcowych. (fragment tekstu)
EN
This article presents an analysis of the impact of stress on the quality of life of the population in Poland, based on the results of periodic surveys "Social Diagnosis". By examining the relationship between quality of life and stress factors the Author used multinomial probit model and ratio analysis. The force and direction of the impact of stress on quality of life was measured. The article presents the results of estimation, model fitting, and the interpretation of the marginal effects. The model showed the correlation between quality of life and stress situations. The quality of life is negatively affected by age and the loss of a loved one. Stress reducing caused by marital, fmancial, health and legal situations influences the increased likelihood of satisfaction with life. Stress caused by work-related problems and the immediate surrounding reduced only slightly the probability of worse quality of life assessment. (original abstract)
Year
Issue
1
Pages
38-50
Physical description
Contributors
author
References
  • Banasiak A. (2008), Psychospołeczny wymiar jakości życia rodzin dzieci z autyzmem, [w:] Psychologia XV, Derbis R., Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Derbis R., Bańka A. (1998), Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań
  • Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (z lat 2009 i 2011), red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa
  • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (1999), Jakość życia w miastach - powiatach grodzkich, IBnGR, Gdańsk
  • McFadden D. L. (1978), Modeling the choice of residential location, [w:] Spatial interaction theory andplanning models, Karlquist A., Lungquist L., Snickars F., Weibull J. W. i in., North--Holland, Amsterdam-New York
  • Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych (2010), red. nauk. M. Gruszczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
  • Ratajczak Z. (1993), W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego, "Kolokwia Psychologiczne", nr 2
  • Winkelman R., Boes S. (2006), Analysis of microdata, Wyd. Spinger, Berlin
  • Zysnarska E. (2003), Pomiar jakości życia, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, t. I, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171259359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.