PL EN


2014 | 1 | 51-67
Article title

Realizacja celów rozwoju krajów Unii Europejskiej opartego na wiedzy i innowacjach

Title variants
The attainment of the development aims of the EU countries based on knowledge and innovation
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ocena realizacji celów strategii Europa 2020 dotyczących rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. Dokonano jej na podstawie wskaźników stosowanych do oceny innowacyjności krajów UE, zawartych w raportach publikowanych przez Komisję Europejską w postaci tzw. tablic wyników w zakresie badań i innowacji (Innovation Union Scoreboard - IUS). (fragment tekstu)
EN
Development based on knowledge and innovation is one of the main priorities of economic policy in the European Union (EU) countries. It was included in the Europe 2020 strategy, which obliged the EU countries to take measures to strengthen their innovation capacity. The effects of these activities are monitored using indicators to assess the ability of the economy to create and implement innovation and to assess the effects of innovative activity. The article presents an assessment of the degree of achievement of the objectives included in the Europe 2020 strategy for the development based on knowledge and innovation. The analysis used innovation indicators indicating the leaders. The analysis shows the ability to create knowledge and innovation and innovation activity of enterprises and its effects. (original abstract)
Year
Issue
1
Pages
51-67
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Domańska W. (2010), Strategia rozwoju Europy do 2020, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/ /LexUriServ.do?uri=C0M:2010:2020:FIN:P2:PDF
 • Florczak W. (2010), Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 • Innovation Union Scoreboard 2013, Research and Innovation Scoreboard (2013), Pro Inno Europe, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
 • Nardo M., Saisano M., Saltelli A., Tarantolo S., Hoffman A., Giovannini E. (2005), Handbook of constructing composite indicators. Methodology and user guide, "OECD Statistics Working Papers", No. 03, OECD Publishing
 • Okoń-Horodyńska E. (2004), Co z Narodowym Systemem Innowacji?, [w:] Okoń-Horodyńska E., Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 • Pacek M. (2005), Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 4
 • Panfil M. (2005), Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Wydawnictwo DiFin, Warszawa
 • Płowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020, "Ekonomista", nr 5
 • Stec M. (2009), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 11-23
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171259383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.