Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | nr 6 | 1-8

Article title

Współdziałanie służb statystyki publicznej z pracownikami nauki w Polsce

Title variants

Co-operation of official statistics services with scientists in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

Zadanie zacieśnienia współpracy pracowników służb statystycznych (statystyków praktyków) z pracownikami teorii statystyki i dyscyplin pokrewnych od wielu lat jest przedmiotem stałej troski służb statystyki oficjalnej. Statystycy praktycy w nawiązaniu ściślejszej współpracy z nauką widzą przede wszystkim możliwość: opracowania i wdrożenia naukowo uzasadnionych metod badań statystycznych, zapewniających lepszą jakość wyników, wzbogacenia metod analiz statystycznych i dzięki temu zwiększenie akceptacji społecznej i zaufania do przedstawionych przez statystyków opracowań i analiz. Z drugiej strony, pracownicy nauki statystycznej, dzięki współpracy ze służbami statystycznymi mogą znacznie szerzej wykorzystywać wyniki badań statystycznych do wzbogacenia swojej działalności zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i w pracy dydaktycznej. (fragment tekstu)

Year

Issue

Pages

1-8

Physical description

Contributors

  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ekon-element-000171259647
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.