PL EN


2000 | nr 8 | 21-34
Article title

Deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego w latach 1995-1999

Title variants
Deficit of current turnover of balance of payments from 1995 until 1999
Languages of publication
PL
Abstracts
Wielkość deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego stanowi kluczowy wskaźnik charakteryzujący stabilność gospodarczą państwa oraz jego długofalową zdolność do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju ekonomicznego. Parametr ten pilnie obserwują zagraniczni inwestorzy, traktując tendencje w zakresie kształtowania się salda rachunku bieżącego, jako istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niepokoić musi zatem fakt sukcesywnego pogłębiania się od 1996 r. nierównowagi w obrotach bieżących bilansu płatniczego Polski. Skala deficytu oraz związane z nim potencjalne zagrożenia dla perspektywicznego rozwoju polskiej gospodarki powodują, że obecnie problem ten jest zaliczany przez ekspertów do największych wyzwań ekonomicznych, przed którymi stoi Polska. Wstrzymanie i odwrócenie tendencji do narastania deficytu bieżących obrotów płatniczych stanowić musi zatem jeden z priorytetów polityki gospodarczej w najbliższych latach. Najważniejszą przyczyną powiększania się ujemnego salda w obrotach bieżących jest strukturalny deficyt w wymianie towarowej. Obecnie problem polega głównie na odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie pobudzić eksport i tym samym zmniejszyć dysproporcję między jego wielkością a rozmiarami importu. (fragment tekstu)
Year
Issue
Pages
21-34
Physical description
Contributors
  • Ministerstwo Gospodarki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171260151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.