Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2000 | nr 12 | 22-32

Article title

Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu regionalnego zróżnicowania szachownicy gruntów

Title variants

Taxonomic methods at recognition of the regional differentiation of land patchwork

Languages of publication

PL

Abstracts

Celem opracowania jest określenie nasilenia szachownicy gruntów w gospodarstwach rolnych sektora prywatnego w Polsce. W typologii wykorzystano podejście oparte na metodach taksonomicznych. Identyfikacja różnic międzyregionalnych w tym zakresie może być pomocna przy opracowywaniu strategii rozwoju rolnictwa w regionach. (fragment tekstu)

Year

Issue

Pages

22-32

Physical description

Contributors

  • Akademia Rolnicza w Poznaniu
  • Akademia Rolnicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ekon-element-000171261657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.