PL EN


2014 | 6 | 27-46
Article title

Porównywalność notowań cen z uwzględnieniem zmian jakości produktu

Authors
Title variants
Comparability price quotations taking into account changes in the quality of the product
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule problem porównywalności notowań oraz konsekwencje różnych podejść do jego rozwiązania przedstawiono w ujęciu teoretycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i warunków, gdy klasyczne podejście staje się nieprzydatne i sensowną alternatywę może stanowić zastosowanie metod hedonicznych. W dużym skrócie opisano zakres wykonanych prac i nową metodologię oraz uzyskane wyniki. Przykłady obliczeń z lat 2010 i 2013 wykorzystano do zilustrowania rozważań. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a survey concept of retail prices of goods and services, the problem of comparability of quotes from various periods and methods used in the event of a representative product change. Then an overview of the methods used to ensure comparability of price quotations was made, with particular emphasis on hedonic methods based on the use of explicit quotations adjustments due to differences in the quality of listed products, while moving away from the absolute comparability of quotes. (original abstract)
Year
Issue
6
Pages
27-46
Physical description
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Łodzi
References
  • Ceny w gospodarce narodowej w 2012 r. (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Opolu
  • Handbook on the application of quality adjustment methods in the Harmonised Index of Consumer Prices (2009), Federal Statistical Office of Germany, European project "CENEX HICP Quality Adjustment", Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2007 z dn. 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1749/96 w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (2007), WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr L 296
  • Triplett J. (2006), Handbook on Quality Adjustment of Price Indexes for Information and Communication Technology Products, OECD Directorate for Science, Technology and Industry, Paris
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171282229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.