PL EN


2015 | 5 | 17-26
Article title

Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Europie

Content
Title variants
EN
The Events of the Past and the Economic Situation and the Health of 50+ People in Europe
FR
La situation économique et la santé des personnes de plus de 50 ans en Europe relative aux événements passes
RU
События прошлого и экономическое положение и состояние здоровья лиц старше 50 лет в Европе
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
На основе данных из панельного обследования SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), расширенного в третьем раунде панеля SHARELIFE было представлено, что события прошлого имеют значение для формирования текущего состояния здоровья и экономического положения лиц в возрасте не менее 50 лет проживающих в Европе. Самооценка состояния здоровья и сила рукопожатия значительно отличалась в зависимости от состояния здоровья и экономического статуса в детстве, опыта полученного в периодах плохого здоровья и медицинской помощи в зрелом возрасте. Для лиц с самым низким экономическим статусом в детстве, стратификация не изменилась и позже. Плохое или просто удовлетворительное здоровье в детстве было связано с низкими доходами домашнего хозяйства позже, чего не наблюдалось в периодах плохого здоровья в зрелом возрасте.
PL
Na podstawie danych z badania panelowego SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), rozszerzonego w trzeciej rundzie panelu SHARELIFE pokazano, że wydarzenia z przeszłości mają znaczenie dla kształtowania się bieżącej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej osób w wieku co najmniej 50 lat żyjących w Europie. Samoocena stanu zdrowia i siła uścisku dłoni istotnie się różniła w zależności od stanu zdrowia i statusu ekonomicznego w dzieciństwie, doświadczenia zdobytego w okresach pogorszenia zdrowia i opieki medycznej w wieku dorosłym. W przypadku osób o najniższym statusie ekonomicznym w dzieciństwie, stratyfikacja nie zmieniła się w wieku późniejszym. Złe lub tylko zadowalające zdrowie w dzieciństwie wiązało się z niskimi dochodami gospodarstwa domowego w wieku późniejszym, czego nie obserwowano w okresach pogorszenia się zdrowia w wieku dorosłym.
EN
Data from the SHARE panel (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), expanded in the third round SHARELIFE panel, show that the events of the past are important for the development of the current situation and the economic health of living in Europe people aged at least 50 years. Self-assessment of health status and handshake power differ significantly depending on the health and economic status in childhood, the experience gained during periods of ill and medical care in adulthood. For those with the lowest economic status in childhood, stratification has not changed later in life. Bad or just satisfactory health in childhood was associated with low household income in later life. This was not observed in periods of deterioration in health in adulthood.
Year
Issue
5
Pages
17-26
Physical description
Dates
published
2015-05
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Barker D. J. P. (1998), Programming the baby, [w:] Mothers, babies and health in later life, (red.) D. J. P. Barker Churchill Livingstone, Edinburgh
 • Benzeval M., Judge K. (2001), Income and health: the time dimension, "Social Science and Medicine", Vol. 52
 • van den Berg G. J., Lindeboom M., Portrait F. (2006), Conjugal bereavement effects on health and mortality at advanced ages, IZA Discussion Paper, No. 2358
 • Börsch-Supan A., Jürges H. (red.) (2005), The Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe -Methodology, MEA, Mannheim
 • Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2
 • Heckman J. J., Masterov D. V. (2007), The productivity argument for investing in young children, NBER Working Paper, No. 13016
 • Kuh D., Cooper R., Hardy R., Richards M., Ben-Shlomo Y. (2013), A life course approach to healthy aging, Oxford Press, Oxford
 • Kunst A. E., Mackenbach J. P. (1994), The size of mortality differences associated with educational level in nine industrialized countries, American Journal of Public Health", Vol. 84
 • Palloni A., Milesi C., White R. G., Turner A. (2009), Early childhood health, reproduction of economic inequalities and the persistence of health and mortality differentials, "Social Science and Medicine", Vol. 68
 • Power C., Manor O., Matthews S. (1999), The duration and timing of exposure: effects of socioeconomic environment on adult health, American Journal of Public Health", Vol. 89
 • Rantanen T., Guralnik J. M., Foley D., Masaki K., Leveille S., Curb D. J., White L. (1999), Midlife hand grip strength as a predictor of old age disability, "Journal of the American Medical Association", Vol. 281
 • Trzeciak P., Zembala M., Szyguła-Jurkiewicz B., Zębik T. (2007), Kiedy i dlaczego pacjent po operacjach wad serca wymaga specjalnego postępowania i opieki, także ze strony stomatologa. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, "Czasopismo Stomatologiczne", Vol. 60, No. 4
 • Wadsworth M. (1997), Health inequalities in the life course perspective, "Social Science and Medicine", Vol. 44
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171388637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.