PL EN


2015 | 7 | 1-18
Article title

Typologia jakości życia i pomiar statystyczny

Authors
Content
Title variants
EN
Typology of Life Quality and Statistical Measurement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszystko co robimy w życiu zawsze w jakiś sposób - pośredni lub bezpośredni - wyznacza jego jakość. Jakość życia jest bowiem lub powinna być celem nadrzędnym wszelkich naszych indywidualnych działań, a w skali zbiorowej - każdej społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej czy międzynarodowej (globalnej). W tym wymiarze fundamentalne znaczenie tej kategorii najczęściej przejawia się w strategii rozwoju budowanej na różnych poziomach, ukierunkowanych na jakość życia mieszkańców określonego obszaru. Zatem jakość życia obrazuje wszędzie i wszystko co robi człowiek powinno tej jakości służyć. (fragment tekstu)
EN
The article presents the importance of research on quality of life, the general concept of this category and criteria for the classification of generating important typologies quality of life, the description of which is the core content of the article. The article is development of the ideas and proposals put forward in earlier publications of the author. The added value of this work lies primarily in identifying two tendencies in discussions on the terminology of life quality and derived concepts. An attempt was made to determine the general concept of life quality, taking into account the proposed definition of axiological ground. Also typology classification criteria of quality were grouped for those that are disclosed axiology and those with hidden axiology. The study also presents some problems with measuring the quality of life within particular its classifications. (original abstract)
Year
Issue
7
Pages
1-18
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Borys T. (1991), Kwalimetria, wyd. Akademia Ekonomiczna, Kraków
 • Borys T. (2004), Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wyd. Ekonomia i Środowisko, Biały-stok- Warszawa
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Gospodarka a Środowisko", nr 9
 • Borys T., Rogala P. (ed.) (2008), Quality of life on local level - an indicators - based study, UNDP Warsaw
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój a jakość życia człowieka, czyli krótka historia o trzech drogach i postawach życiowych, "Ekonatura", nr 5
 • Borys T. (2014), Jakość życia a aksjologia przywództwa, [w:] I. Kulaszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Difin, Warszawa
 • Brcaccia B., Esposito G., Maarese M., Bertolaso M., Elvira M., Marinis M. (2013), Defining of Quality of Life. A Wild Goose Chase?, "Europe's Journal of Psychology", nr 1
 • Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, "American Psychologist", No. 2
 • Costanza R., Farley J., Templet P. (2002), Quality of life and distribution of wealth and resources, [w:] Understanding and solving environmental problems in the 21st century, (ed.) R. Costanza, S. E. Jorgensen, Elsevier, Crawford School of Public Policy - ANU
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2000), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
 • Dziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakości życia, "Psychologia Jakości Życia", nr 2
 • First European Quality of Life Survey: Key findings from a policy perspective (2007), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000), Rada Ministrów RP
 • Rogala P. (2013), Czy definiowanie jakości życia to wyprawa z motyką na słońce, "Problemy Jakości", nr 7-8
 • Sedlak W. (2004), Życie jest światłem, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
 • Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka społeczna, SGH
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171388701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.