PL EN


2015 | 8 | 49-65
Article title

Staż pracy jako determinanta intensywności podejmowania zatrudnienia

Content
Title variants
EN
Work Seniority as a Determinant of Employment Intensity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza intensywności wychodzenia z bezrobocia w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej. Postawiono hipotezę, że zmienia się ona w zależności od doświadczenia zawodowego, płci i wykształcenia. W badaniu ograniczono się do analizy bezrobocia rejestrowanego, na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (PUP w Szczecinie), gdyż zastosowane modele hazardu wymagają dostępu do indywidualnych danych opisujących historię zarejestrowania osoby bezrobotnej, a takimi danymi dysponują w Polsce jedynie urzędy pracy. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to analyse the intensity of unemployment leaving in relation to the length of an unemployed person's work seniority. A hypothesis was made that its intensity changes depending of that person's employment history and on its gender as well as education. The research material consisted of individual data of21,398 unemployed people registered by the Poviat Labour Office (PUP) in Szczecin in 2012 and observed throughout 2013. The author used the event history analysis, which was conducted in three steps. First, the author assessed the likelihood of remaining unemployed depending on the unemployment period. Secondly, she divided the registered unemployed into groups according to their employment history and determined the relationship between the employment intensity and the span of time when the members of those groups remained registered in PUP. In the third step, she used the average hazard rates to compare the intensities of unemployment leaving in individual groups. (original abstract)
Year
Issue
8
Pages
49-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał... (2013, 2014), "Informacje i opracowania statystyczne", GUS
 • Arulampalam W., Stewart M. (1995), The determinants of individual unemployment durations in an era of high unemployment, "Economic Journal", Vol. 105
 • Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2013 (2013), Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa
 • Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
 • Bezrobocie rejestrowane I-IVkwartał 2012 r. (2013), GUS
 • Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin
 • Blanchard O., Diamond P. (1994), Ranking, unemployment duration and wages, Review of Economic Studies", Vol. 61(3)
 • Boheim R., Taylor M. (2000), Unemployment duration and exit states in Britain, University of Essex, Mimeo
 • Carling K., Edin P. A., Harkman A., Holmlund B. (1996), Unemployment duration, unemployment benefits and labor market programs in Sweden, "Journal of Public Economics", Vol. 59(3)
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH
 • Gehan E. A., Thomas D. G. (1969), The performance of some two sample tests in small samples with and without censoring, "Biometrica", Vol. 56
 • Kleinbaum D. G., Klein M. (2005), Survival Analysis. Second Edition, Springer, New York
 • Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa
 • Lancaster T. (1979), Econometric methods for the duration of unemployment, "Econometrica", Vol. 47(4)
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment, Macreconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford
 • McVicar D., Podivinsky J. M. (2003), Young People, Unemployment Duration and the New Deal in Northern Ireland, "Evaluation Report", No. 5, Department for Employment and Learning, Belfast
 • Meyer B. D. (1990), Unemployment insurance and unemployment spells, "Econometrica", Vol. 58
 • Mortensen D. (1977), Unemployment insurance and job search decisions, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 30(4)
 • Mortensen D. (1987), Job search and labour market analysis, [w:] Handbook of Labour Economics, Vol. 2, red. O. Ashenfelter, R. Layard Amsterdam
 • Namboodiri K., Suchindran C. M. (1987), Life Table Techniques and Their Applications, Academic Press Inc., New York
 • Narendranathan W. (1993), Job search in a dynamic environment: An empirical analysis, Oxford Economic Papers
 • Narendranathan W., Nickell S., Stern J. (1985), Unemployment benefits revisited, "Economic Journal", Vol. 95
 • Nickell S. (1979), Estimating the probability of leaving unemployment, "Econometrica", Vol. 47
 • Phelps E. (1972), Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost Benefit Approach to Monetary Planning, MacMillan, London
 • Van den Berg G., van Ours J. C. (1994), Unemployment dynamics and duration dependence in France, the Netherlands and the United Kingdom, "Economic Journal", Vol. 104
 • Węziak-Białowolska D., Kotowska I. E. (2014), Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, [w:] Rynek pracy i wykluczenie w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, raport tematyczny, red. I. E. Kotowska, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171388909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.