PL EN


2015 | 9 | 66-76
Article title

Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie

Content
Title variants
EN
Investments and Basic Fixed Assets in Agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w nakładach inwestycyjnych w polskim rolnictwie i łowiectwie według województw oraz zmian z wyposażeniu gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze z uwzględnieniem ich mocy i w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych (UR). (fragment tekstu)
EN
In Poland, investment activity in agriculture is visible especially after 2004, i.e. after accession to the European Union (EU). The incentive for farmers were invest funds directed to the common agricultural policy of the EU and an increase in demand for Polish agricultural products in the single European market. In the years 2000-2012 expenditures for all groups of investment in agriculture tend to rise. The largest increase was recorded in capital expenditures per 1 ha of farmland. This was due to financial support from the EU. Analysis showed a high diversity of farms in terms of equipment on tractors. Large farms had most tractors and they were best equipped in the high-power tractors. However, the biggest increase in tractors of 15 kW in the period from 2002 to 2012 was observed in farms with an area of 2-3 hectares (double) and 1-2 hectares (three times). (original abstract)
Year
Issue
9
Pages
66-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2012), Inwestycje w gospodarstwach rolnych, [w:] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu
 • Bisz M., Nowogrodzki P., Stachniak A. (2008), Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie powiatu siedleckiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 5
 • Czubak W., Mikołajczyk M. (2012), Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3
 • Kisiel R., Babuchowska K. (2013), Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych - ujęcie regionalne, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 1
 • Malaga-Toboła U. (2007), Kierunek produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza, nr 7 (95)
 • Poczta W. (2011), Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne rozwoju rolnictwa w Polsce, [w:] Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, Materiały IV Konferencji Naukowej PTA 5-7 września, SGGW, Warszawa
 • Rychlik T., Kosieradzki M. (1981), Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa
 • Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Monografie, nr 108
 • Wawrzynek J. (2007), Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171389017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.