PL EN


2015 | 9 | 3 | 40-50
Article title

Porovnání přesnosti detekce pravdy a lži mezi policisty ČR a studenty ekonomiky a managementu

Content
Title variants
EN
Comparing deception detection accuracy of Czech police officers and students of economics and management
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study looks at the ability to detect nonverbal deception among police officers and economics and management students in the Czech Republic. Respondents from police departments (n=197) and university students of human resources (n=161) completed a deception detection task and evaluated veracity of the statements of suspects in 21 videos from real crime investigations. Their evaluations were based on nonverbal behavior. Voices in the video clips were modified so that words were not recognizable, yet paraverbal voice characteristics were preserved. Results suggest respondents have a tendency to so-called lie bias, i.e. a tendency to evaluate the statements preferably as deceptive. In the evaluation of video clips, stereotypes also played a significant role. The statements of suspects of a different ethnicity, younger age or specific visual features were considered deceitful more often. Research might be beneficial for training professionals, who use techniques of deception detection in crime investigation, for identification of deception during job interviews or in other fields.
CS
Cílem studie je sledovat dovednost neverbální detekce pravdy a lži mezi policisty a studenty ekonomiky a managementu. Příslušníci Policie ČR (n=197) a studenti ekonomiky a managementu (n=161) hodnotili pravdivost výpovědí v 21 videoklipech z reálného vyšetřování trestných činů. Jejich hodnocení byla založená na pozorování neverbálního chování. Zvuková stopa ve videozáznamech byla modifikována, aby nebylo možné rozeznat konkrétní slova, ale aby zůstaly zachovány paraverbální charakteristiky řeči. Výsledky naznačují tendenci respondentů k tzv. lie bias při hodnocení výpovědí, tedy tendenci posuzovat výpovědi spíše jako lživé. Významnou roli hrály také stereotypy. Výpovědi podezřelých odlišné národnosti, nižšího věku nebo s výraznými vzhledovými rysy byly častěji označovány jako lživé. Výzkum může být přínosný pro výcvik profesionálů, kteří využívají techniky detekce lži při vyšetřování trestných činů, k identifikaci klamání při výběrových řízeních i v dalších oblastech.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
40-50
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.f0f24392-7f67-4a99-8426-a353321b79dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.