Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 11 | 1 | 36-52

Article title

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of embryo and foetus in criminal and private law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jaký je status embrya a plodu? Tato otázka je od nepaměti objektem zájmu nejen právníků, ale také odborníků z jiných vědních oborů. Přestože se znalosti ohledně okolností vzniku a vývoje lidského života během prenatálního období díky technologickému pokroku značně rozšířily, stále neexistuje shoda ohledně toho, kdy a na základě jakých kritérií se každý z nás stal kdysi osobou a nositelem práv. Záměrem tohoto článku není poskytnout širokou škálu jednotlivých filozofických či právních přístupů, ale vymezit základní východiska právního postavení embrya a plodu v českém trestním a občanském právu, a to se zaměřením na rozsah a specifika jeho právní ochrany.
EN
What is the status of an embryo and a foetus? This question has been always the object of interest not only to lawyers but also to experts in other disciplines. Despite the fact, that knowledge about the circumstances of the origin and development of human life during the prenatal period has greatly expanded, there is still no consensus on that, when and why each of us once became a person and a holder of rights. The intention of this article is not to provide a wide range of individual philosophical or legal approaches to the problem, but to perform a definition of the legal status of an embryo and a foetus in the Czech Republic, with the focus on the specifics of its legal protection.

Contributors

author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f1e3529e-251a-4607-a50f-c0aef824fe63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.