Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 3 | 35-56

Article title

Poslancy w spolecznych transakcjach'. Co mozna wyczytac z pocztówek?

Authors

Title variants

EN
'MESSENGERS IN SOCIAL TRANSACTIONS'. WHAT IS TO BE READ FROM POSTCARDS?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the postcards as a source of knowledge about the social reality for a sociologist. The first part contains a description of postcards, the discussion of visual studies and the theoretical justification of postcards' status as a data. The analyzed object consists of two parties: the iconic recto and verbal verso. What we see on the postcards and then read - explains the second part of the article in which I empirically examine the usefulness of this type of sources, analyzing the photographic presentation of the city on one hand, and contents appearing on greeting postcards on the other.

Year

Volume

7

Issue

3

Pages

35-56

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Julita Makaro, nstytut Socjologii, Uniwersytet Wroclawski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wroclaw, Poland

References

 • Banaś, Paweł, redaktor (1992) Aksjosemiotyka karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Banaś, Paweł (1997) „Nie wierzcie pocztówkom...” S. 205–223 w Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL, (Red.) S. Bednarek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Banaś, Paweł (2005) Orbis pictus. Świat dawnej karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Banks, Marcus (2009) Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Przełożył P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baranowska, Małgorzata (2003) Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki. Warszawa: Wydawnictwo książkowe Twój Styl.
 • Ferenc, Tomasz (2004) Fotografia – dyletanci, amatorzy i artyści. Łódź: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.
 • Franckiewicz, Iza (2009) „Czy te zdjęcia mogą kłamać?”. S. 133–148 w Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag, (Red.) T. Ferenc, K. Kowalewicz. Kraków: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.
 • Jałowiecki, Bohdan (1991) „Znaczenie przestrzeni”. Studia Socjologiczne 1–2: 51–67.
 • Jałowiecki, Bohdan i Marek Szczepański (2009) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jaworski, Adam (2010) “Linguistic Landscapes on Postcards: Tourist Mediation and the Sociolinguistic Communities of Contact”. Dostęp czerwiec 2011. (http://www.cf.ac.uk/encap/resources/publications/jaworski-adam/papers/jaworski%20lx%20landscapes%20on%20postcards.pdf).
 • Kułakowska, Katarzyna. (2009) „Zdjęcie jako «dowód rzeczowy»”. S. 51–69 w Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag, (Red.) T. Ferenc, K. Kowalewicz. Kraków: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.
 • Kurti, Laszlo (2005) “Picture perfect. Community and commemoration in postcards”. S. 43–65 w Working Images. Visual Research and Reprezentation in Ethnography, (Red.) S. Pink, L. Kurti, A. I. Afonso. London, New York: Taylor & Francis Group.
 • Machel, Grażyna (1992) „Idealny obraz miasta na karcie pocztowej”. S. 197–204 w Aksjosemiotyka karty pocztowej, (Red.) P. Banaś. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Makaro, Julita (2007) „«Na kredowym [papierze] to i Bytom ładny»; Miasto graniczne wyobrażone na pocztówce. Na przykładzie Zgorzelca, Gubina i Kostrzyna”. S. 99–107 w Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego. Wyzwania i dylematy, (Red.) R. Woźniak, Ż. Stasieniuk. Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 • Makaro, Julita (2010) „Przeobrażenia w konstruowaniu wizerunku miasta na karcie pocztowej: od nudnych pocztówek PRL do spektakularnych pocztówek współczesnych?”. S. 231–239 w Nowe media i komunikowanie wizualne, (Red.) P. Francuz, S. Jędrzejewski. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mitchell, William J. T. (2006a) „Nie istnieją media wizualne” Panoptikum 5(12): 313-321.
 • Mitchell, William J. T. (2006b) „Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej”. Artium Quaestiones XVII: 273–295.
 • Olechnicki, Krzysztof (2005) “Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie kultury konsumpcyjnej”. S. 37-60 w Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, (Red.) T. Ferenc, K. Makowski. Łódź: Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna.
 • Papadaki, Erini (2006) “Narrating personal moments through social images: postcards as souvenirs of memorable instances and places”. S. 55–62 w Narrative, Memory & Knowledge: Representations, Aesthetics, Contexts, (Red.) K. Milnes, C. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts, D. Robinson. Hudderdfield: University of Huddersfield. Artykuł dostępny na stronie internetowej «http://eprints.hud.ac.uk/4901/2/Chapter_5_-_Eirini_Papadaki.pdf» [dostęp: listopad 2011 r.].
 • Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Smith, Philip, „Wizualność, socjologia wizualna i zwrot ikoniczny w naukach społeczny”. Kultura Popularna 1(23) 2008: 20–28, Rozmowę przeprowadził Dominik Bartmański.
 • Sułek, Antoni. (2002) Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szczepański, Jan (1973) Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Sztompka, Piotr (2005) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztumski, Janusz (1995) Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Szulich-Kałuża, Justyna (2006) „Społeczny obraz świata w fotografii – o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych”. S. 65–75 w Co widać?, (Red.) J. Kaczmarek, M. Krajewski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Wallis, Aleksander (2001) „Pojęcie obszaru kulturowego. Pojęcie centrum. Krajobraz i szata informacyjna”. S. 83–100 w Socjologia miasta. Wybór tekstów, (Red.) M. Malikowski, S. Solecki. Rzeszów: Wydawnictwo Mana.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA099114

YADDA identifier

bwmeta1.element.f73459d4-da44-3a10-8397-b2c1c5ede561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.