PL EN


2013 | 61 | 2 | 255-264
Article title

Adaptační studia dnes a zítra

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This article briefly summarizes previous approaches associated with ideas on adaptation, it describes the contemporary situation in this field and it considers possible forthcoming trends. The author takes his reference point to be debates over his study Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory; Criticism XLV, No. 2, 2003, and the publication of Adaptation and Journal of Adaptation in Film and Performance. These are associated with a dominant new doctrine of adaptation studies, which adopts a critical stance towards representation options. The author proposes to enhance this negatively defined doctrine both with input from disciplines which are allied and those which are more remote, from intermedia studies to biology and politology, as well as with knowledge from screenwriters’ creative practice regarding how to produce adaptations.
CS
Článek ve zkratce shrnuje dosavadní postupy spojené s myšlením o adaptaci, popisuje současnou situaci této oblasti a zamýšlí se nad jejím dalším možným směřováním. Jako referenční bod autor využívá debaty nad svou studie „Dvanáct omylů v současné teorii adaptace“ („Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory“; Criticism XLV, č. 2, 2003) a vznik periodik Journal of Adaptation in Film and Performance a Adaptation. Ty jsou spojeny s novou převládající doktrínou studia adaptace, která se k možnostem reprezentace staví kriticky. Autor tuto negativně vymezenou doktrínu navrhuje obohatit jak o podněty spřízněných i vzdálenějších disciplín, od intermediálních studií po biologii a politologii, tak o znalosti produkce adaptací z tvůrčí praxe filmových scenáristů.
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
255-264
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.f7af4051-2977-445a-ad5d-b71e5e2d6092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.