Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 54 | 3 | 319-362

Article title

Hudební typologie tanečních nápěvů českých lidových písní (na příkladu Erbenovy sbírky)

Content

Title variants

EN
Musical Typology of Dance Melodies of Czech Folk Songs (Based on the Example of Erben's Collection)

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie Zdeňka Vejvody je věnována české lidové taneční hudbě. Autor se zaměřuje na strukturální analýzu hudebního materiálu ve sbírce " Nápěvy prostonárodních písní českých", kterou v roce 1862 publikoval Karel Jaromír Erben. Analyticky se zabývá způsobem Erbenovy notace ve vztahu k melodii a rytmu, hudební formě, metru, tempu, textové struktuře a deklamaci.
EN
This study presents a proposed dance-music typology of Czech folksong melodies on the basis of the structural analysis of the musical material in Nápěvy prostonárodních písní českých (Melodies of Czech Folk Songs, 1862) by Karel Jaromír Erben, taking into consideration earlier studies on songs and instrumental melodies from Czech collections of the nineteenth and twentieth centuries. It presents the results of comprehensive musical analysis of Erben’s notations with respect to melody and rhythm, musical form, meter, tempo, text structure, and declamation.

Year

Volume

54

Issue

3

Pages

319-362

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f80f2075-9617-4cab-9808-3f7512696f84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.