PL EN


2010 | 78 | 4 | 429-446
Article title

FIRST YEARS OF POLISH BOOK TRADE INDUSTRY TRANSFORMATION. RECONSTRUCTION OF 1989-1995 MILESTONES (PART TWO). (Poczatki transformacji polskiego rynku ksiazki. Rekonstrukcja najwazniejszych wydarzen z lat 1989-1995 (czesc druga))

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses milestones in Polish book trade industry after 1989 (years 1989 to 1995), recalling background facts and figures from the communist Poland (in particular second half of 1980s) and addressing current situation. The breakdown of Polish book market in 1992 is analyzed with focus - among else - on the collapse of Skladnica Ksiegarska (book wholesale company) and its impact on other book-selling companies as well as legal and ethical abuse accompanying the whole situation. The paper ends with the description of the conflict that arose during the organization of International Book Fair in Warsaw in 1993 and apprehension around the introduction of Polish daughter company of Bertelsmann concern to Polish book market.
Year
Volume
78
Issue
4
Pages
429-446
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Marek Tobera, Instytut Informacji Naukowej i Studiow Biblilogicznych Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Swiat 69 , 00-927 Warszawa, Poland
References
 • amk [Kazimierczuk, Agnieszka] (1994). Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. "Notes Wydawniczy", nr 6, s. 5-7.
 • Białecka, Monika (1995). Wczoraj, dziś i jutro Ars Polony. W: 40 Międzynarodowe Targi
 Książki w Warszawie - 40th International Book Fairin Warsaw. Katalog. Warszawa: 
IPS Wydawnictwo, s. 5-7.
 • Braun, Juliusz (1993). Oświadczenie. "Notes Wydawniczy", nr 6, s. 12.
 • Ciesiołka, Lesław, Szpeclit, Paweł (1996), Łaskawość Temidy. "Megaron", nr 10, s. 20-22.
 • Co robić? (1993). "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 3-8.
 • Cybulski, Radosław (1994). Kluby książki. "Notes Wydawniczy", nr 3, s. 50-51.
 • Cybulski, Radosław (1995). Bertelsmann. Od prowincjonalnego z wydawnictwa do mię
dzynarodowego koncernu. "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 42-45.
 • Dobrołęcki, Piotr; Frołow, Kuba (2009). Nie szaleję ze szczęścia. Rozmowa z Andrzejem 
Rosnerem. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 89-95.
 • Dobrołęcki, Piotr; Waszczyk, Paweł (2009a). Telewizor dla Gierka. Rozmowa z Witoldem 
Bójskim. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 109-112.
 • Dobrołęcki, Piotr; Waszczyk, Paweł (2009b). Z gotówką po kraju. Rozmowa z Piotrem
 Bagińskim. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 113-118.
 • DS [Szczepańska, Danuta] (1993). Walne Zgromadzenie PIK. "Notes Wydawniczy", nr
 12, s. 14-16.
 • DS [Szczepańska, Danuta] (1994). Libri Mundi. Konferencja prasowa w Ars Polonie.
 "Notes Wydawniczy", nr 1, s. 16.
 • Frołow, Kuba (2009). Szkoda tego wszystkiego. Rozmowa z Grzegorzem Czurczakiem - 
prezesem Domu Książki Katowice. "Biblioteka Analiz", nr 2, s. 4-7.
 • Gołębiewski, Łukasz (1999). Rynek książki w Polsce. Edycja 1999. Warszawa; Wydaw.
 Magazyn Literacki.
 • Gołębiewski, Łukasz (2009). Powód do dumy. Rynek książki po 1989 roku. "Biblioteka
 Analiz", nr 26, s. 6-8.
 • Janowska, Irena (1999). Pięć lat Świata Książki. "Megaron", nr 9, s. 29.
 • Karpowicz, Andrzej (1993). Gdy dłużnik nie płaci. "Notes Wydawniczy", nr 10, s. 20-23.
 • Karpowicz, Andrzej (1994). Ustawa o prawie autorskim. "Notes Wydawniczy", nr 4, s. 26-29.
 • Karpowicz, Andrzej (1995a) „Fundusz Martwej Rączki”, "Notes Wydawniczy", nr 2, s. 34-36.
 • Karpowicz, Andrzej (1995b). Przesyt. W: 40. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie - 40th International Book Fair in Warsaw". [Katalog]. Warszawa: IPS Wydaw., s. 19.
 • Karpowicz, Andrzej (1996). Znikoma szkodliwość. "Megaron", nr 10, s. 23.
 • Karpowicz, Andrzej (1997). Wprowadzenie. W: Kodeks Wydawcy. Kraków 1997: Zaka
mycze, s. 5-20.
 • Klukowski, Bogdan (1989a). Sytuacja książki na początku 1989 r. Maszynopis w posia
daniu autora.
 • Kodeks stosunków wydawniczo-księgarskich (1996). "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 10-11.
 • Krasucki, Wojciech (1992). Pożegnanie Składnicy. "Notes Wydawniczy", nr 8, s. 3-5.
 • Lewandowski, Tadeusz (1994). PIK: Asy i blotki, czyli od targów do targów. [Rozmowa 
z Grzegorzem Majerowiczem i Januszem Foglerem]. "Wydawca", nr 4, s. 6-13.
 • Lewandowski, Tadeusz; Andrzej Palacz, Andrzej (1995). Wielkie niemieckie pieniądze.
 Z Andrzejem Kostarczykiem, prezesem wydawnictwa Świat Książki (...), "Wydawca", 
nr 5, s. 6-12.
 • Łaziński, Marek (1993). Jak rozmawiać o pieniądzach. "Notes Wydawniczy", nr 6, s. 9-11.
 • Majerowicz, Grzegorz (1994). A teraz do pracy. "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 23-24.
 • Majerowicz, Grzegorz (1996). Księgarstwo. "Notes Wydawniczy", nr 12, s. 13-15.
 • Mendruń, Renek (2003). Nie ma granicy. Rozmowa z Robertem Charłampowiczem, pre
zesem Funduszu Beta. "Biblioteka Analiz", nr 18, s. 4-9.
 • Nagraba, Andrzej (1994). Składnica i składy. "Wydawca", nr 1, s. 16-17.
 • Nowodworska, Zbigniewa (1993a). Kij w mrowisku, czyli kilka słów o upadłości Składnicy
 Księgarskiej. Rozmowa z Tadeuszem Zochowskim, syndykiem masy upadłościowej 
Składnicy Księgarskiej (...). "Megaron", nr 3, s. 3-5.
 • Nowodworska, Zbigniewa (1993b). Światowid niezwykle Współczesny. Rozmowa z Dariu
szem Stachowiakiem (...). "Megaron", nr 4, s. 2-4.
 • Papuzińska, Joanna, Zając, Michał (2001). Przypadek rynku książki. W: Państwo w pol
skiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Redaktor naukowy J. Beksiak,
 Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN SA, s. 137-150.
 • (PD, DD) [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr] (2009a). Rozpad Domu Książki. Księ
garstwo od 1956 do 1990 r. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 58-62.
 • (PD, DD) (2009b). [Dobrołęcka, Daria; Dobrołęcki, Piotr]. Upadek państwowego hurtu. Składnica Księgarska. "Biblioteka Analiz", nr 26, s. 52-55.
 • Raniowski, Krzysztof (1996). Filozofia kodeksu. "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 8-9.
 • Rosner, Andrzej (1993). VAT a fundamentalizm. "Notes Wydawniczy", nr 9, s. 10-15.
 • Rosner, Andrzej (1994a). Falstart. "Notes Wydawniczy", nr 2, s. 5-6.
 • Rosner, Andrzej (1994b). Szczęśliwe rozwiązanie. "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 21-22.
 • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 30 marca 1994 r. (1994). "Megaron", nr 4, s. 12.
 • Rutkowski, Piotr (1994). Eksperymenty? "Notes Wydawniczy", nr 7/8, s. 10-15.
 • Składnica Księgarska - nowy wizerunek. Rozmowa z szefami Składnicy Księgarskiej, Sp.
z o.o., prezesem Tadeuszem Zochowskim i wiceprezesem Jackiem Jabłońskim (1999). "
Megaron", nr 3, s. 34-35.
 • Skóra, Danuta (1996). Kodeks według Znaku. "Notes Wydawniczy", nr 2, s. 28-29.
 • Straus, Grażyna; Wolff, Katarzyna (1996). Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r. (raport z badań). Warszawa: BN.
 • Szczepańska, Danuta (1993). Składnica już się nie podniesie. Rozmowa z Tadeuszem
 Żochowskim - syndykiem masy upadłościowej Składnicy Księgarskiej. "Notes Wydaw
niczy", nr 10, s. 5-10.
 • Szczepańska, Danuta (1994a). Sprawa osobista i merytoryczna. Rozmowa z Jerzym Stysiem - dyrektorem firmy Libri Mundi. "Notes Wydawniczy", nr 1, s. 17-19.
 • Szczepańska, Danuta, Szwajcer, Piotr (1994). Pora na eksperymenty. "Notes Wydawniczy",nr 6, s. 8-10.
 • Szczepańska, Danuta (1994b). Multimedia. "Notes Wydawniczy", nr 11, s. 12-13.
 • Szczepańska, Danuta (1995a). Jest miejsce dla 3-4 klubów. Rozmowa z Mieczysławem
 Prószyńskim (...) i Dorotą Malinowską (...). "Notes Wydawniczy", nr 1, s. 16-20.
 • Szczepańska, Danuta (1995b). Rynek książki. W: Kultura popularna - literatura - książka - rynek. Forum Czytelnicze IL Red. E. Piotrkiewicz-Karmowska. Warszawa: Polskie
Towarzystwo Czytelnicze, s. 75-89.
 • Szwajcer, Piotr (1993a). O Składnicy... i sprawach ważniejszych. "Notes Wydawniczy", 
nr 5, s. 12-13.
 • Szwajcer, Piotr (1993b). Stawka „O”. "Notes Wydawniczy" nr 9, s. 16-19.
 • Szwajcer, Piotr (1994a). Pogoda dla bogaczy. "Notes Wydawniczy", nr 2, s. 7-9.
 • Szwajcer, Piotr (1994b). Więcej optymizmu. "Notes Wydawniczy", 1994, nr 5, s. 25-26.
 • Szwajcer, Piotr (1997). Kilka uwag o ostatnim dziesięcioleciu. "Notes Wydawniczy", nr 1,
s. 5-8.
 • Tymoszczuk, Halina; Kończyk, Jarosław (1993). A może kompromis? "Notes Wydawniczy", 
nr 10, s. 56.
 • Żochowski, Tadeusz (1993). Syndyk o sytuacji Składnicy. "Notes Wydawniczy", nr 5, s. 9-11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA089619
YADDA identifier
bwmeta1.element.f981aa5d-27e2-3991-8714-89967e0cc609
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.