Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 2 | 169-193

Article title

Zeyerův "kjógen" Lásky div

Content

Title variants

EN
Zeyer's "Kyoto" of Love div

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie pojednává o méně známém díle Julia Zeyera – jednoaktové komedii Lásky div. Zeyera pro její napsání inspiroval popis představení japonského kjógenu Išigami a tento inspirační zdroj a forma zacházení s ním jsou zde podrobeny detailnímu zkoumání. Hra byla inscenována až po Zeyerově smrti, v době sběratelské horečky japonského umění především různými dámskými spolky, profesionální inscenace byly pouze tři. Dočkala se i dvou hudebních adaptací, nicméně obě byly nastudovány pouze jednou. I přes malý ohlas bylo toto drama prvním svého druhu u nás – divadelní variantou v Evropě velmi populárních literárních japonérií (AJ. japonaiserie), žánrem, do kterého spadá i dodnes uváděná Madam Butterfly.
EN
The study deals with a less-known work of Julius Zeyer – a one-act comedy Lásky div [Love's Wonder]. Zeyer was inspired by the description of the performance of Japanese kyogen Ishigami; the source of inspiration, as well as the form of its adaptation, is analysed in detail. The play was staged only after Zeyer's death, in the time of the collectors' fever of Japanese art, especially by various ladies' clubs, and there were only three professional productions. The play has also seen two music adaptations, each of them was nevertheless staged only once. Despite the inadequate response, it was the first drama of its type in the country – a theatre variant of in Europe very popular literary japonaiseries, a genre, which features to this day staged Madama Butterfly.

Contributors

  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.f9945c5b-a069-4454-ae4c-fdcc21022d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.