PL EN


2007 | 8 | 29-43
Article title

'SEEMINGLY ADULT' - A STATE OF SUSPENSION BETWEEN ADOLESCENCE AND ADULTHOOD

Authors
Title variants
„Pozornie dorośli” – zawieszenie pomiędzy młodzieńczością a dorosłością
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent years many studies concerning young people, especially the studies focusing on early adulthood issues, were published in Europe, USA, Japan and also in Poland. The question of the postponed period of reaching adulthood noticeable in many contemporary societies is referred to by their authors. The problems connected with a sense of being an adult, which most often means the acquisition of relevant social competence allowing to fulfill adult roles and responsibilities appear in such texts as well. The author presents some observations which appeared in course of the pilot research that regarded career planning by young adults in the changeable and ambiguous reality. Of particular interest in the collected research material were the young people's statements about their careers in which they mentioned the question of adulthood describing their feelings associated with entering this period of life, reaching it and a sense of being 'seemingly adults'. Especially interesting were opinions in which they described themselves as 'seemingly adults' – and in which they were prepared to share their experiences connected with felling not being adults and being on between adolescence and adulthood. On the basis of this research material the author intends to answer the question: how a group of young adults describing themselves 'seemingly adults' were experiencing their state of suspension or being stuck on their way to adulthood?
Year
Volume
8
Pages
29-43
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
 • J. Minta, Dolnoslaska Szkola Wyzsza Edukacji TWP we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, Zaklad Pedagogiki Spolecznej i Poradoznawstwa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland
References
 • Arnett J.J., Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, „American Psychologist” 2000, No 55.
 • Bator J., Dzień świra po japońsku, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 15.05.2006.
 • Czerka E., Niedorosłość czy dorosłość alternatywna? Rozważania w kontekście odraczania dorosłości, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2005, nr 1.
 • Dubas E., Dorosłość w perspektywie dojrzałości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2001, nr 16.
 • Dubas E., Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, Toruń 2001.
 • Geremek R., Generacja Piotrusia Pana, „Wprost” 2003, nr 9.
 • Gerstein O., The Boomerang Kids: When your worried they won’t leave home, www.santacruzsentinel.com, 30.04.2006.
 • Kozłowska P., Dorosłe dzieci, „Przekrój” 2006, nr 14.
 • Kulczyk J., Pokolenie 1200 brutto, www.relaz.O2.pl/magazyny-artykul, 26.09.2005.
 • Minta J., Planowanie kariery przez młodych dorosłych Polaków w niejednoznacznej rzeczywistości, [w:] Młodzi wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005.
 • Oleniacz M., Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych, Kraków 2005.
 • Podgórska J., Na wieki wieków mama, „Polityka” 2006, nr 29.
 • Rubacha K., Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych, Toruń 2000.
 • Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2006.
 • Shanahan M.J., Pathways to adulthood in changing societies: variability and mechanisms in life course perspective, „Annual Review of Sociology” 2000, No 26.
 • Sińczyło M., Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany, Warszawa 2002.
 • Staszewski W., Pokolenie 1200, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format, 29.06.2006.
 • Wandachowicz K., Generacja nic, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 207.
 • Wujec P., Młodzi końca wieku, [w:] Młodzi końca wieku. Pokolenie 2000 czy pokolenie 89. Dzieci Wolnego Rynku czy blokersi – artykuły z „Gazety Wyborczej”, red. M. Piasecki, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835757
YADDA identifier
bwmeta1.element.fa071e9a-6436-3277-99fd-4ffbedb763e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.