Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 177-192

Article title

Zbrodnicza przemoc sadomasochizmu? Zewnętrzne ramy interpretacji działań społecznych stosowane przez wymiar sprawiedliwości

Authors

Content

Title variants

EN
SINISTER VIOLENCE OF SADOMASOCHISM? OUTER FRAMES OF INTERPRETATION OF SOCIAL ACTION USED IN NORMALISING INSTITUTIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konsensualny sado/masochizm pozostaje pośród najbardziej potępianych praktyk seksualnych podejmowanych dobrowolnie przez osoby dorosłe. Główna kontrowersja dotyczy interpretacji podejmowanej przemocy. Nauki społeczne podjęły alternatywną i krytyczną wobec tradycji klinicznej refleksję nad sadyzmem i masochizmem. Zachodzące w przestrzeni społecznej procesy ujmowania w ramy i przekształcenia interpretacyjne mogą być opisane z pomocą analizy ramowej Ervinga Goffmana. W szerszym planie ta krańcowa i wyrazista sytuacja ukazuję rolę, jaką w pracy instytucji normalizacyjnych, prawnych, medycznych może odgrywać zewnętrzna interpretacja zdarzeń dokonywana przez ich przedstawicieli, odmienna od interpretacji podejmujących te praktyki społeczne. Fakt ten musi jednak pozostać nieuświadomionym, by instytucje te mogły operatywnie działać.
EN
Sadomasochism still is one of the most intensively criminalized sexual practices undertaken by consenting adults. The main controversy regards the interpretation of the violence acts involved. Social sciences have undertaken an alternative reflection on sadism and masochism, critical towards the clinical tradition. The interpretation processes, and framing of activities may be described using Erving Goffman's frame analysis. In the broader perspective this extreme and striking situation demonstrates the role played in the normalizing social control institutions such as justice administration or medical bodies by the external interpretative procedures carried out by their representatives, as differing from the interpretations of the persons conducting this sort of social practices. However, this influence needs to stay unconscious in order for these institutions to operate in an efficient manner.

Year

Issue

Pages

177-192

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Katedra Socjologii Kultury, Uniwersytet Lodzki, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Lodz

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107321

YADDA identifier

bwmeta1.element.fbe630ad-546b-3aec-ac86-09acdc2e65ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.