PL EN


2020 | 107 | 2 | 231-252
Article title

Mezinárodní paralely postavy kinderschrecka v procesu remediace

Content
Title variants
EN
International versions of kinderschreck in the remediation process
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This study deals with an overview of international versions of the folk character kinderschreck, a pedagogical bogeyman that scares children. The research probe is based on testimonies of respondents from thirteen countries in Europe and beyond. The work includes characters based on traditional folklore narratives, as well as mentions of characters that are known mainly due to popular culture. It turns out that popular culture is an indispensable factor in the migration of folklore narratives and their subsequent transformations.
CS
Tato studie se zabývá přehledem mezinárodních verzí folklorní postavy kinderschrecka, tedy pedagogického strašidla, kterým se straší děti. Výzkumná sonda je založena na výpovědích respondentů z celkem třinácti zemí v Evropě i mimo ni. Práce zahrnuje jak postavy vycházející z tradičních folklorních vyprávění, tak i zmínky o postavách, jež jsou známé především díky populární kultuře. Ukazuje se, že je to právě populární kultura, která je neopomenutelným faktorem migrace folklorních narativů a jejich následných transformací.
Year
Volume
107
Issue
2
Pages
231-252
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.fbee9774-12ce-4712-bb4f-9c2f63ec7380
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.