PL EN


2012 | 6 | 1 | 42-50
Article title

Sociální opora : shrnutí výzkumné činnosti v české a slovenské oblasti a inspirace do budoucnosti - nadané děti

Authors
Content
Title variants
EN
Social support : a summary of the research in the Czech Republic and Slovakia and inspiration to the future - gifted children
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper acquaints the reader with the subject of social support and summarizes research in this field in the Czech Republic and Slovakia. Introducing the issues of gifted, twice-exceptional and underachieved children, the paper also points at the broad range of research possibilities in future. There is also a list of literature related to given phenomena.
CS
Příspěvek seznamuje čtenáře s tématem sociální opory a shrnuje uskutečněné výzkumy v této oblasti v České republice a na Slovensku. Dále poukazuje na mimořádně širokou paletu možností další vědecké činnosti tím, že stručně uvádí do problematiky nadaných, dvakrát výjimečných a školsky podvýkonných dětí. To vše s přehledem literatury, která by měla zájemce o dané jevy dovést k hlubšímu poznání.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
42-50
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.fd3d703e-5612-410f-85bf-d5c3b8224e9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.