Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 6 | 416-430

Article title

Několik zastavení nad renunciační smlouvou

Content

Title variants

EN
Controversial issues of renunciation contracts

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autonomie zůstavitelovy vůle coby emanace privátní autonomie je tím, čím bychom měli zásadně nahlížet sporné otázky rekodifikovaného dědického práva. Jedním z institutů, v němž se tato autonomie nepochybně zrcadlí, je renunciační smlouva (tj. smlouva o zřeknutí se dědického práva, popřípadě smlouva o zřeknutí se práva na povinný díl) upravená v platném občanském zákoníku v jediném ustanovení § 1484. Tímto příspěvkem bychom rádi po krátkém úvodu zaměřili pozornost na několik konkrétních otázek spojených s renunciační smlouvou. Předmětem naší reflexe je šest otázek, přičemž některými z nich se připojujeme k probíhající diskusi a několika dalšími bychom diskusi rádi otevřeli. Ve své analýze vycházíme z dosud publikovaných názorů a závěrů u nás i v Rakousku.
EN
The autonomy of the will of testator represents a frame of reference through which we need to consider all the contentious issues of recodified inheritance law. One of the institutes in which the autonomy of testator is reflected is the renunciation contract (renunciation of the right to inherit, or renunciation of the right to the compulsory portion) that returned to the Czech legal system as a result of recodification. After a brief outline of the general principles, this paper analyses several specific issues related to the renunciation contract. The paper is based on the analytical approach and it seeks an in-depth evaluation of all conceivable legal arguments. The opinions of Czech legal literature, as well as the opinions published in the Austrian specialized press, are critically reflected. There are six key research questions – some of them contribute to the ongoing discussion, while others are intended as the opener of the discussion. The answers to these research questions, i. e. the main outputs of this paper, are summarized in its final part.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.fd9ff1f9-4488-45da-b97f-2db322393e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.