Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 55 | 1 | 5-40

Article title

At the Crossroads od European Violin Heritage : The Migration of Prague Violinists throughout Europe from the beginning of the nineteenth century up to the 1880s

Content

Title variants

CS
Na křižovatce evropského houslového dědictví : migrace pražských houslistů napříč Evropou od počátku 19. století do osmdesátých let 19. století

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The phenomenon of extensive migrations of Bohemian musicians across Europe began at the end of the seventeenth century. With the establishment of the Prague Conservatory in 1811, a new and major wave of emigration of Prague violinists emerged. Thus, most of the talented and promising Prague violinists in the first half of the nineteenth century emigrated throughout Europe, mostly within the Habsburg monarchy. They became members of the Estates theater orchestras in Linz, Graz, and Budapest, the Theater on the Vienna River, Leopoldstadt and Josefstadt theaters in Vienna, the Königsstadt Theater in Berlin, and the prestigious Vienna Imperial Opera and Vienna Imperial Music Chapel. In the second half of the nineteenth century the Prague violinists’ roles and their migration routes changed. They still mostly emigrated to the cities within the Austro-Hungarian Monarchy and German Empire, but some of them also settled in the regions of Galicia and Bukovina and in the neighboring Russian Empire and Slovene lands. They were active as concertmasters, violin pedagogues, virtuosos, chamber music promotors and performers, and organizers of musical and cultural life in numerous European cities. They markedly influenced the violin in particular, as well as music development in general, in the second half of the nineteenth century.
CS
Studie Maruši Zupančič je věnována fenoménu pražské houslové školy v uvedeném časovém období. Autorka se zaměřuje houslisty, kteří působili v zahraničí. Vedle konkrétních osobností včetně sledování jejich životních osudů a působišť však věnuje pozornost rovněž vlivům, které vedly k odchodu těchto hráčů mimo české země do ostatních zemí. Stranou nezůstává ani dobová reflexe, díky které se dozvídáme o velkém věhlasu, jemuž se mnozí z českých houslistů těšili.

Year

Volume

55

Issue

1

Pages

5-40

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ff4475b7-a88e-4d24-b654-7055d3470087
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.