PL EN


2010 | 7 | 2 | 256-260
Article title

Dějiny s třpytem, či bez něho? : glosa na okraj příští diskuse

Content
Title variants
EN
History with or without the sparkle : gloss in the margin of the next discussion
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The development of art studies research, superb books presenting the artistic heritage and in particular huge exhibitions with many visitors are beginning to find an unintended response in broad historical public awareness. This particularly involves artistic artefacts from the Luxembourg era which as pars pro toto have taken on the role of history-making agent. For the basic line to stand out properly it needed a contrast, i.e. Hussitism as a new Dark Ages, when instead of the likes of Hus and Chelčický iconoclasts and destroyers of sacred buildings came to the fore. What was at best only indirectly indicated in specialist works became fodder for cheap journalism.
CS
Rozvoj výzkumu dějin výtvarného umění, nádherné knihy představující umělecké dědictví a především hojně navštěvované rozsáhlé výstavy začínají nacházet nezamýšlenou odezvu v širším historickém povědomí veřejnosti. To se zvlášť týká uměleckých artefaktů z éry Lucemburků, kteří se stali prototypem dějinotvorných činitelů. Aby tato základní myšlenka vynikla, je zapotřebí kontrastu - tedy husitství jako nové doby temna, z níž byli spíše než Hus či Chelčický vyzdviženi obrazoborci a bořitelé sakrálních staveb. To co bylo v pracích odborníků nanejvýš nepřímo naznačeno, stalo se živnou látkou pokleslé publicistiky.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
256-260
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ffba5207-a964-4134-9bfc-9dc10f38451b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.