PL EN


Journal
2014 | 3 |
Article title

The role of political traditions in the mechanics of political system of modern Ukraine

Content
Title variants
EN
Znaczenie tradycji politycznej z punktu widzenia funkcjonowania systemu politycznego współczesnej Ukrainy
EN
Роль политических традиций в механизме функционирования политической системы современной Украины
EN
Роль політичних традицій у механізмі функціонування політичної системи сучасної України
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest teoretycznym aspektom studiów nad fenomenem tradycji politycznych i ich wpływem na proces kształtowania się kultury politycznej społeczeństwa. Szczególne miejsce poświęcone zostało wpływowi tradycji politycznych na budowę i zasady funkcjonowania systemu politycznego współczesnej Ukrainy.
RU
Статья посвящена теоретическим аспектам исследования политических традиций. Рас- крывается структура политических традиций, анализируется их роль в политической культу- ре общества и в механизме функционирования политической системы современной Украины.
UK
Стаття присвячена теоретичним аспектам дослідження політичних традицій. Розкрива- ється структура політичних традицій, аналізується їх роль у політичній культурі суспільства і в механізмі функціонування політичної системи сучасної України.
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10028
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.