PL EN


Journal
2014 | 3 |
Article title

Сотрудничество с Лодзинским университетом как ключевое условие движения Донецкого национального университета к европейскому образовательному пространству

Content
Title variants
Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim jako kluczowy wyraz integracji Narodowego Uniwersytetu w Doniecku z Europejską Przestrzenią Edukacyjną
Співпраця з Лодзьким університетом як ключова умова руху Донецького національного університету до європейського освітнього простору
Сooperation with the University of Lodz as the key condition for the integration of Donetsk National University with the European educational space
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę integracji systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy z Europejską Przestrzenią Edukacyjną. Autorki podejmują się analizy porównawczej niektórych aspektów funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie, przedstawiają także swoje doświadczenia w sferze, jakże owocnej, kooperacji pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i jednym z ukraińskich uniwersytetów – Narodowym Uniwersytetem w Doniecku.
UK
У статті розглядається проблема інтеграції української системи вищої освіти у європей- ський освітній простір. Проведено порівняльний аналіз певних аспектів розвитку вищої осві- ти у Польщі та Україні. Авторами висвітлено досвід плідної співпраці Лодзького університету з українським класичним університетом (Донецьким національним університетом).
EN
The problem of integration of Ukrainian higher education system in the European educational space is considered in this paper. A comparative analysis of some aspects of higher education in Poland and Ukraine is carried out. The authors highlight their experience of fruitful cooperation between the University of Lodz and one of Ukrainian classical universities (Donetsk National University).
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10030
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.