PL EN


2013 | 285 |
Article title

Comparison of Accuracy of Spectral Clustering and Cluster Ensembles based on Co-Occurrence Matrix

Authors
Content
Title variants
EN
Porównanie dokładności taksonomii spektralnej oraz zagregowanych algorytmów taksonomicznych opartych na macierzy współwystąpień
Languages of publication
Abstracts
EN
High accuracy of the results is very important task in any grouping problem (clustering). It determines effectiveness of the decisions based on them. Therefore in the literature there are proposed methods and solutions that main aim is to give more accurate results than traditional clustering algorithms (e.g. k-means or hierarchical methods). Examples of such solutions can be cluster ensembles or spectral clustering algorithms. Here, we carry out an experimental study to compare accuracy of spectral clustering and cluster ensembles.
PL
Stosując metody taksonomiczne w jakimkolwiek zagadnieniu klasyfikacji ważną kwestią jest zapewnienie wysokiej poprawności wyników grupowania. Od niej bowiem zależeć będzie skuteczność wszelkich decyzji podjętych na tej podstawie. Stąd też w literaturze wciąż proponowane są nowe rozwiązania, które mają przynieść poprawę dokładności grupowania w stosunku do tradycyjnych metod. Przykładem mogą tu być metody polegające na zastosowaniu podejścia zagregowanego oraz algorytmy spektralne. Głównym celem tego artykułu jest porównanie dokładności zagregowanych i spektralnych algorytmów taksonomicznych. W badaniach pod uwagę wzięta zostanie tylko specyficzna klasa metod agregacji, która oparta jest na macierzy współwystąpień (Fred, Jain 2002). Natomiast jako algorytm spektralny zastosowana będzie metoda zaproponowana przez Ng i in. (2001).
Year
Volume
285
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10045
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.