PL EN


2013 | 282 |
Article title

Dzielenie się wiedzą w organizacji. Uwarunkowania podmiotowe i kulturowe

Content
Title variants
PL
Organizational Knowledge Sharing. Individual and Culture Conditionality
Languages of publication
Abstracts
EN
Organizational knowledge sharing is condition of innovative. Both these processes depend on organizational culture in the firm. The purpose of carried research was verification relation between dimensions of organizational culture and knowledge sharing. Results of research have confirmed existence of such dependence. As it happens, that good elements which promote knowledge sharing are aspiration for knowledge and awarding a bonus of knowledge, then bad elements are organizational contest, lack of flexibility in organization and excessive control.
PL
Dzielenie się wiedzą w organizacji jest warunkiem innowacyjności. Oba te procesy w dużym stopniu zależą od kultury organizacyjnej firmy. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy wyróżnionymi wymiarami kultury organizacyjnej, a dzieleniem się wiedzą. Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły istnienie takiej zależności. Okazało się, że elementami sprzyjającymi dzieleniu się wiedzą jest dążenie do wiedzy i premiowanie wiedzy, zaś niesprzyjającymi rywalizacja organizacyjna, sztywność organizacyjna oraz nadmierna kontrola.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10138
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.