PL EN


2013 | 282 |
Article title

Nastawienia ludzi do zmiany w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Content
Title variants
PL
Attitudes of People in the Process of Restructuring of the Enterprise
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper discusses issues related to social aspects of the implementation of organizational changes in the process of enterprise restructuring. Survey was conducted among employees involved in the restructuring process of the company. It was shown necessity take into account human subjectivity in the process of organizational change. The theoretical principles of implementation of organizational changes were compared with the case of the implementation of organizational changes in the telecommunications company.
PL
W opracowaniu omówiono zagadnienia związane ze społecznymi aspektami w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych w procesie restrukturyzacji. Zilustrowano je badaniami empirycznymi uzyskanymi w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. Wykazano konieczność podmiotowego podejścia do pracowników w procesie zmian restrukturyzacyjnych. Porównano proces przeprowadzenia zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie branży telekomunikacyjnej z opisanymi zasadami o charakterze teoretycznym, oceniono go, wyciągnięto wnioski.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10139
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.