PL EN


2013 | 282 |
Article title

Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacjach

Content
Title variants
PL
Reflections on Consequences of Organizational Citizenship Behaviour
Languages of publication
Abstracts
EN
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) is individual behaviour that is discretionary, not directly or explicitly recognized by formal reward system, and in the aggregate promotes the efficient and effective functioning of the organization. The six main categories of OCBs are: helping, sportsmanship, organizational loyalty, organizational compliance, individual initiative and self-development. The following article aims to present the consequences of employees’ organizational citizenship behaviour. Included are the levels of employee, coworkers, managers, organization and its environment.
PL
Zachowania obywatelskie (OCB) w organizacji to indywidualne zachowania pracowników podejmowane dobrowolnie, niebędące w sposób bezpośredni lub wyraźny ujmowane w formalnym systemie nagradzania pracowników, a które łącznie sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu organizacji. Sześć głównych kategorii zachowań obywatelskich to: zachowania pomocne, zachowania sportowe, lojalność organizacyjna, organizacyjne podporządkowanie, indywidualna inicjatywa i rozwijanie siebie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie konsekwencji przejawiania zachowań obywatelskich przez pracowników. Uwzględnione zostały one z poziomu samego pracownika, jego współpracowników, managerów, organizacji oraz jej otoczenia.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10141
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.