PL EN


2013 | 282 |
Article title

Komunikacja jako narzędzie wprowadzania zmian

Content
Title variants
PL
Communication as a Tool For Introducing Changes
Languages of publication
Abstracts
EN
Changes are in inherent feature of reality. As a result of changes, enterprises face the necessity of constant alterations in technology, organization and marketing. In such circumstances, the demand for information and the willingness of the stakeholders to pursue an open dialog grows. The article focuses on analyzing the issue of communicating changes in small and medium enterprises in the context of an ordered PMI methodology (Project Management Body of Knowledge) whose effectiveness has been proven in practice. Managing communication in compliance with PMI procedures allows enterprises to cope with the strict requirements set for communication processes and their intensity.
PL
Immanentną cechą otaczającej rzeczywistości są zmiany, które z kolei stawiają przedsiębiorstwa w obliczu konieczności nieustannych innowacji o charakterze technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. W tych warunkach w organizacjach rośnie zapotrzebowanie na informacje i chęć interesariuszy do otwartego dialogu. Artykuł koncentruje się na analizie problematyki komunikacji zmian w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, w kontekście uporządkowanej metodyki PMI: Project Management Body of Knowledge, o potwierdzonej w praktyce skuteczności. Zarządzanie komunikacją zgodnie z procedurą MPI pozwala na sprostanie wysokim wymaganiom wobec procesów komunikacyjnych i ich intensywności.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10148
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.