PL EN


2013 | 282 |
Article title

Relacje wewnątrzorganizacyjne w opiniach pracowników

Content
Title variants
PL
Relations in the Organization in the Employees’ Opinions
Languages of publication
Abstracts
EN
In the article the problems related to vertical and horizontal relations in the organization were presented. The special attention was paid to the role of perceived quality of these relations for employees and for the whole organization. On the base of the results of the field empirical researches respondents’ opinions about formal and informal relations with co-workers and with managers were identified and analysed. The changes in this scope in 2010 – 2012 years were described too. The comparative analysis of vertical and horizontal relations was conducted.Its results showed that in the analysed period the perceived quality of relations in the organization had been decreased, especially in the case of informal horizontal relations. To improve this situation managers should change their attitude to employees on marketing orientation based on empathy and optimal satisfying each employee’s expectations.
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z relacjami wertykalnymi i horyzontalnymi w organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ich jakości postrzeganej przez pracowników. Na podstawie wyników pierwotnych badań empirycznych zidentyfikowano i poddano analizie opinie respondentów oraz sposób postrzegania przez nich wsparcia, na jakie mogą liczyć w sprawach zawodowych i osobistych ze strony swoich bezpośrednich przełożonych oraz współpracowników. Przeanalizowano zmiany w tym zakresie w latach 2010-2012, jak również dokonano analizy porównawczej wsparcia udzielanego respondentom przez przełożonych i współpracowników. Jej wyniki pozwoliły na wyciągnięcie wniosku o wyraźnym pogorszeniu się postrzeganej jakości relacji pionowych i poziomych, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, jednak szczególnie obniżyła się jakość relacji nieformalnych łączących ankietowanych ze współpracownikami. Poprawa tej sytuacji wymaga zdecydowanie większej aktywności przełożonych, którzy powinni dokonać reorientacji swojego podejścia do pracowników na orientacji marketingową, której podstawą jest m. in. empatia i dążenie do możliwie najlepszego spełniania oczekiwań każdego pracownika.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10152
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10152
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.