PL EN


2013 | 282 |
Article title

Kultura organizacyjna ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim

Content
Title variants
PL
Organizational Culture of Social Welfare Centres in the Lublin Province
Languages of publication
Abstracts
EN
The present paper discusses the diagnosis of the organizational culture found in the social assistance centers in the Lublin province. The diagnosis was based on questionnaire survey. The respondents answers allowed to identify the types of organizational cultures and choose among them which are dominant. The diagnosis also concerned some characteristics of social assistance centers, which are reflected in the organizational culture. The knowledge of these characteristics allows to specify the degree of cultural compatibility between them and the dominant type of organizational culture. The study was conducted among 116 employees from 20 analyzed organizations. The knowledge of existing cultural values is extremely important for understanding the organization and creating an organizational culture in a proper direction.
PL
W artykule zaprezentowano diagnozę kultury organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim. Diagnoza została oparta na kwestionariuszu ankietowym. Odpowiedzi respondentów pozwoliły zidentyfikować typy kultur organizacyjnych oraz wskazać wśród nich dominujące. Diagnoza dotyczyła także wybranych cech ośrodków pomocy społecznej, które mają odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej. Znajomość tych cech pozwala określić stopień zgodności kulturowej między nimi a dominującym typem kultury organizacyjnej. Badania przeprowadzono wśród 116 pracowników z 20 analizowanych organizacji. Znajomość istniejących wartości kulturowych jest niezwykle ważna dla zrozumienia organizacji i może służyć kształtowaniu kultury organizacyjnej w pożądanym kierunku.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10155
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.