PL EN


2013 | 282 |
Article title

Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań

Authors
Content
Title variants
PL
Assessing Styles of the Managers of Organizational Units of PGL LP - Research Results
Languages of publication
Abstracts
EN
In the theory of management sciences the beginning of the 21st century is the time of evolution from strategic management to knowledge management in knowledge-based organizations [Mikuła 2006, pp. 15-39]. Meanwhile, in the Polish economic and administrative reality, the basic form of management is bureaucracy, described in the early 20th century by Max Weber. As it results from the research conducted with regard to management attitudes and styles in organizational units of PGL LP (the State Forests National Forest Holding), like in other national organizations, this form of management is very frequent. However, as compared to other companies with equally frequent autocratic management, in PGL LP we can notice growing importance of participatory (democratic) management, which proves that, despite the hierarchy and a certain negligence with regard to human resource management, the organization is undergoing some evolutionary changes. And, in spite of presence of autocratic attitudes, these are changes for the better.
PL
W teorii nauk o zarządzaniu początek XXI wieku to czas ewolucji od zarządzania strategicznego do zarządzania wiedzą w organizacjach opartych na wiedzy [Mikuła 2006, s. 15-39]. Tymczasem w polskiej rzeczywistości gospodarczej i administracyjnej podstawową formą zarządzania jest biurokracja opisana na początku XX wieku przez Maxa Webera. Jak wynika z przeprowadzonych badań w zakresie postaw i stylów kierowania w jednostkach organizacyjnych PGL LP, podobnie jak i w innych krajowych organizacjach ta forma zarządzania występuje często. Jednak na tle innych firm, gdzie równie często występuje zarządzanie autokratyczne, w PGL LP widoczny jest jednak wzrost znaczenia zarządzania partycypacyjnego (demokratycznego), co świadczy o tym, że pomimo obowiązującej hierarchii, oraz pewnego zaniedbania zarządzania zasobami ludzkimi, organizacja ta ulega pewnym ewolucyjnym zmianom. I pomimo występowania nadal postaw autokratycznych, są to zmiany na lepsze.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10162
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.