PL EN


2013 | 282 |
Article title

Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach niepewności

Content
Title variants
PL
Shaping Organizational Culture in Uncertainty
Languages of publication
Abstracts
EN
Environmental turbulence and its unpredictability bring difficulties in adaptation to changes. The methods of reducing uncertainty depend not only on individual predispositions of employees, but first of all on organizational culture which, as an internal organizational factor, is inseparable element of building competitive advantage. The purpose of this paper is to present phenomena of uncertainty and importance of shaping organizational culture. Authors also present possible tools for shaping organizational culture of high uncertainty tolerance, as a necessary response to external and internal changes.
PL
Turbulentność otoczenia oraz jego nieprzewidywalność powoduje, że organizacje mają trudności z dostosowywaniem się do zmian. Sposoby redukowania niepewności zależą nie tylko od osobistych predyspozycji pracowników, ale przede wszystkim od kultury organizacyjnej, która jako czynnik wewnatrzorganizacyjny stanowi nieodłączny element w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie istoty niepewności i kształtowania kultury organizacyjnej oraz ukazanie możliwych narzędzi kształtowania kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, jako koniecznej reakcji organizacji na zmiany zarówno w otoczeniu jak i jej wnętrzu.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10177
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.