PL EN


2013 | 282 |
Article title

Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne

Content
Title variants
PL
Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects
Languages of publication
Abstracts
EN
One of the priorities of the development of desirable organizational behavior is to maintain high productivity and quality of work. Without a doubt, both efficiency and quality is determined by the employee's well-being which in the case of fatigue is very low, and consequently leads to a significant reduction in performance. This paper focuses on the methods of reducing and eliminating mental fatigue of management sector employees. The author presents some useful methods in this area.
PL
Jednym z priorytetów z zakresie kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych jest utrzymanie wysokiej wydajności i jakości pracy. Bez wątpienia, zarówno wydajność, jak i jakość jest determinowana przez samopoczucie pracownika, które w przypadku zmęczenia jest bardzo niskie, a w konsekwencji prowadzi do znacznego obniżenia wydajności. W opracowaniu skoncentrowano się na metodach ograniczania i eliminacji zmęczenia psychoumysłowego pracowników sfery zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano kilka użytecznych w tym zakresie metod.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10178
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.