PL EN


2013 | 282 |
Article title

Uwarunkowania polityki personalnej i ich wpływ na relacje międzyludzkie w organizacji

Content
Title variants
PL
The Influence of Personnel Policy on Human Relationships in the Organization
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the characteristics of personnel policy and its influence on human relationships in organization. In the introduction there are presented theoretical assumptions concerning the conditions and processes relating to the personnel policy. The most important factors, values and processes determining human relationships and commitment of employees have also been described. Theoretical discussions are broadened by author’s empirical findings based on thorough observation of the organizational reality, as well as own professional experiences and results of conducted researches.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę polityki personalnej i jej wpływ na relacje międzyludzkie w organizacji. We wstępie zaprezentowane zostały teoretyczne analizy, dotyczące uwarunkowań i procesów mających związek z polityką personalną. W dalszej części zwrócono uwagę na istotne czynniki, wartości i procesy, które wpływają na kształtowanie relacji międzyludzkich oraz decydują o zaangażowaniu pracowników. Zaprezentowane teoretyczne rozważania są uzupełnione przemyśleniami autora, sformułowanymi na podstawie wnikliwej obserwacji rzeczywistości organizacyjnej, a także własnych doświadczeń zawodowych oraz wyników prowadzonych badań naukowych.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10179
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.