PL EN


2013 | 282 |
Article title

Źródła zaufania grupowego we współczesnych organizacjach

Content
Title variants
PL
Sources of Group Trust in Modern Organizations
Languages of publication
Abstracts
EN
Study is devoted to the problem of trust between co-workers in polish companies. The low level of general confidence among Polish citizens is reflected in dominant source of confidence. It is common experiences and values. Trust built on this basis - the so-called emotional trust - is the dominant type of confidence in the tested population.
PL
Opracowanie poświęcone jest problemowi zaufania pomiędzy współpracownikami we współczesnych krajowych organizacjach gospodarczych. Niski poziom ogólnego zaufania Polaków znajduje odzwierciedlenie w dominującym źródle grupowego zaufania poziomego – to jest wspólnych przeżyciach, doświadczeniach i wartościach. Zaufanie budowane na takich podstawach, tzw. zaufanie emocjonalne stanowi dominujący typ zaufania w badanej zbiorowości.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10183
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.