PL EN


2013 | 283 |
Article title

Zmiany kultury organizacyjnej w perspektywnie wielokulturowej

Content
Title variants
PL
Organizational Culture Change in Perspective of Multiculturality
Languages of publication
Abstracts
EN
The main goal of the article is to reveal the connection between understanding organizational culture and choice of certain strategy of multiculturality management and culture change. First I focused on three possible ways of interpretation a notion of culture of organization on the field of sciences of management. Secondly there were showed the consequences of adopting one of these interpretations to multiculturality management strategies: cultural domination, coexistence and cooperation. The third and the last part is dedicated to changes of organizational culture – its goals, scale, time and outcomes expectations – due to chosen strategy of multiculturality management.
PL
Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób rozumienie miejsca i funkcji kultury organizacyjnej wpływa na zarządzanie różnorodnością i na zmiany tej kultury w sytuacji zaistnienia wielokulturowości. W pierwszej kolejności skupię się na przybliżeniu trzech możliwych sposobów ujmowania kultury organizacyjnej w naukach o zarządzaniu. Następnie wskażę, jakie są konsekwencje przyjęcia każdego z nich w refleksji nad organizacją dla wyboru określonej strategii zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie – strategii dominacji kulturowej, współistnienia i współpracy. Część ostatnia dotyczy problematyki zmian kultury organizacyjnej w organizacjach wielokulturowych – ich celów, skali, czasu oraz oczekiwań związanych z ich skutkami.
Keywords
Year
Volume
283
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10225
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.